' . "\r\n" . 'Reply-To: ' . $emailFrom; $subject = "IP Conference"; //mail($emailFrom, $subject, $body, $headers); //mail($emailTo2, $subject, $body, $headers); $emailSent = true; } } ?>

IP 2013 Konferansı gerçekleşmiştir.
Bu nedenle kaydınızı alınamamaktadır. İlginiz için teşekkürler...